6. Gustaf Arrhenius: Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics

Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och chercheur associé vid Collège d’études mondiales. Arrhenius forskningsområden ligger framför allt inom moralisk och politisk filosofi och han är speciellt intresserad i frågor som rör skärningspunkten mellan moralisk och politisk filosofi och medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning (t.ex. ekonomi, juridik och statsvetenskap). Han är den svenska koordinatorn för det Fransk-svenska forskningsprogrammet i filosofi och ekonomi (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Fondation maison des sciences de l’homme i samarbete med Swedish Collegium of Advanced Study och Collège d’études mondiales) där svenska filosofer arbetar sida vid sida med franska ekonomer för att närma sig och förhoppningsvis lösa angelägna samhällsproblem.