7. Pierre Schellekens: EU-valet på en kvart

”EU-valet på en kvart ” handlar om valet till Europaparlamentet 2014. Vi intervjuar Pierre Schellekens, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Den 22–25 maj 2014 hålls val till Europaparlamentet för nästa femårsperiod. I Sverige hålls valet den 25 maj. Parlamentets uppgift är bland annat att anta ny EU-lagstiftning tillsammans med ministerrådet.

De frågor Pierre Schellekens koncist besvarar är:

Vilka är EU:s institutioner och vad är deras funktion?

Hur fungerar Europaparlamentet?

Varför ska man rösta och hur gör man?

Vilka sakfrågor kommer Sverige lyfta under de kommande åren?

Vad blir konsekvenserna om EU-kritiska partier får ökad makt efter valet?

På valmyndighetens hemsida val.se kan man få mer information om bland annat vallokalerna, rösträtt och röstkort.

Europeiska kommissionens hemsida är ec.europa.eu

EU:s officiella hemsida är europa.eu. Du kan även besöka hemsidan till EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, som har i uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen: eu-upplysningen.se

Frankrikes ambassads hemsida innehåller information om franska ambassadens arbete, besök den på ambafrance-se.org