47. Thomas Bergqvist Rydén

”Jag tycker att det är enastående fantastiskt att se hur Frankrike lägger ner så mycketansträngningar på några objekt av det här slaget som tyder på att man värnar kulturarvet på ett bra sätt”
Thomas Bergqvist Rydén


På fredagen den 27 september hölls en ceremoni för återbördandet av ett medeltida manuskript på franska residenset i Stockholm. Dagens huvudpersonen var Thomas Bergqvist Rydén, historiker med huvudinriktning på medeltida konst och forskare vid Historiskamuseet i Lund.
I egenskap av privatperson påträffade Thomas konstföremål som visade sig vara stulna. Ett sådant fall rör 36 handskriftblad ur en tidebok från 1300-talet. Bönboken framställdes i Frankrike på kunglig beställning i tre faser av åtta olika bokmålare och minst fyra skrivare.
Det stals från biblioteket Ceccano i Avignon under 1970-talet, men dök upp på en auktionssajt på nätet i början på 2000-talet. Thomas förvärvade bladen, men fattade misstankar om dess härkomst. Genom hans idoga arbete under flera år har nu detta manuskript officiellt återlämnats till dess rättmätige ägare.
Thomas Bergqvist Rydén har genom sitt beaktansvärda handlande värnat om det franska kulturarvet och verkat för att historiskt värdefulla föremål behandlas och bevaras på ett tillbörligt sätt.

Vid ceremonin medverkade, utöver den franske ambassadören med kollegor, även representanter från Fondation Calvet och Avignons stad samt från det svenska kulturdepartementet och UNESCO i Sverige. Världskulturmuséet fanns också representerat.

Vendredi 27 septembre 2019, 36 feuillets d’un manuscrit médiéval, référencé « Avignon BM 1903 » et datant probablement de la première moitié du XIVème siècle, ont été restitués à son propriétaire, la bibliothèque-médiathèque municipale Ceccano. La cérémonie de restitution a eu lieu à la Résidence de France à Stockholm.

Ces feuillets, dont la perte avait été constatée en 1980, ont été acquis via une plateforme de vente en ligne par M. Thomas Bergqvist Rydén, chercheur et historien au musée historique de Lund. Ce n’est qu’en entreprenant des recherches plus approfondies à propos de ces feuillets, que ce spécialiste en histoire de l’art et du livre a pu repérer de fortes similarités entre les feuillets en sa possession et le manuscrit Avignon BM 1903, conservé à Avignon.

Après des échanges avec la bibliothèque-médiathèque Ceccano et la ville d’Avignon, M. Thomas Bergqvist Rydén réalisa que l’origine des feuillets qu’il détenait résultait probablement d’un vol, et décida de les remettre, sans conditions, à leur propriétaire légitime.

M. Bergqvist Rydén avait pris soin de conserver les feuillets dans des conditions optimales. Les feuillets ont été préservés dans une armoire forte de la bibliothèque de l’Université de Lund. Grâce à l’intervention de M. Bergqvist Rydén, ce feuillet enluminé a déjà rejoint son fonds d’origine à Avignon.

Parmi les invités à la cérémonie figuraient notamment des représentantes de la ville d’Avignon, de la Fondation Calvet, de la bibliothèque-médiathèque Ceccano ainsi que du Ministère suédois de la Culture et du Musée des Cultures du Monde.