8. Jenny Sigurs: Bromska palatset

Frankrikes residens, Bromska palatset, ligger på Narvavägen 26 i Stockholm. Gustav Emil Broms lät bygga palatset åt sin hustru och sina fem söner, på en tomt som han hade förvärvat i kvarteret Fanan, i hjärtat av Östermalm. Bromska palatset uppfördes 1898-1900 av byggmästaren EW Berggren efter ritningar av arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludvig Peterson.

1920 köptes fastigheten av franska staten för Frankrikes legation i Sverige (men den togs i bruk 1921), som uppgraderades till ambassad 1947. Bromska palatset är idag den franske ambassadörens residens.

Jenny Sigurs är pressattaché vid Frankrikes ambassad och är väl förtrogen med Bromska palatset, eftersom hon har gett visningar av residenset. I den 10 minuter långa intervjun delar hon med sig av palatsets historia och arkitektur. Podden är ett specialavsnitt inför Kulturnatt Stockholm lördagen den 26 april 2014. Då öppnar residenset sina portar för allmänheten och man kan då ströva runt i de vackra lokalerna och insupa den härliga atmosfären. Fri entré mellan klockan 18 – midnatt.

Mer information om Kulturnatt finns på ambassadens hemsida: www.ambafrance-se.org

7. Pierre Schellekens: EU-valet på en kvart

”EU-valet på en kvart ” handlar om valet till Europaparlamentet 2014. Vi intervjuar Pierre Schellekens, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Den 22–25 maj 2014 hålls val till Europaparlamentet för nästa femårsperiod. I Sverige hålls valet den 25 maj. Parlamentets uppgift är bland annat att anta ny EU-lagstiftning tillsammans med ministerrådet.

De frågor Pierre Schellekens koncist besvarar är:

Vilka är EU:s institutioner och vad är deras funktion?

Hur fungerar Europaparlamentet?

Varför ska man rösta och hur gör man?

Vilka sakfrågor kommer Sverige lyfta under de kommande åren?

Vad blir konsekvenserna om EU-kritiska partier får ökad makt efter valet?

På valmyndighetens hemsida val.se kan man få mer information om bland annat vallokalerna, rösträtt och röstkort.

Europeiska kommissionens hemsida är ec.europa.eu

EU:s officiella hemsida är europa.eu. Du kan även besöka hemsidan till EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, som har i uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen: eu-upplysningen.se

Frankrikes ambassads hemsida innehåller information om franska ambassadens arbete, besök den på ambafrance-se.org

 

6. Gustaf Arrhenius: Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics

Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och chercheur associé vid Collège d’études mondiales. Arrhenius forskningsområden ligger framför allt inom moralisk och politisk filosofi och han är speciellt intresserad i frågor som rör skärningspunkten mellan moralisk och politisk filosofi och medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning (t.ex. ekonomi, juridik och statsvetenskap). Han är den svenska koordinatorn för det Fransk-svenska forskningsprogrammet i filosofi och ekonomi (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Fondation maison des sciences de l’homme i samarbete med Swedish Collegium of Advanced Study och Collège d’études mondiales) där svenska filosofer arbetar sida vid sida med franska ekonomer för att närma sig och förhoppningsvis lösa angelägna samhällsproblem.