52. Alexandre Najjar

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

Lors de sa visite à Stockholm, à l’occasion de sa conférence sur le Liban, l’écrivain Alexandre Najjar s’est prêté au jeu de l’interview.

Pour ce podcast, réalisé par l’Institut Français de Suède, il revient sur son travail d’écriture et l’importance de la francophonie et du multilinguisme dans les relations internationales.

Né à Beyrouth en 1967, Alexandre Najjar est un écrivain libanais, journaliste et avocat.

Son œuvre compte pas moins d’une trentaine d’œuvres en français et en arabe, mêlant différents genres littéraires allant de la poésie au roman, en passant par le théâtre. Son roman, L’école de la Guerre, a été traduit en suédois.

Son dernier livre, La couronne du diable, qui traite de la pandémie du corona virus, vient de paraître chez Plon.

51. Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a effectué un voyage d’étude en Suède du 9 au 10 mars 2020. Son portefeuille englobe les “solidarités” (mise en place de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté) et les politiques familiales.

L’objectif de sa visite était l’étude de la politique familiale suédoise, en particulier les modes de garde et la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Outre une rencontre bilatérale avec son homologue Tobias Lundin Gerdås, son programme comprenait des rencontres avec le service de la ville de Stockholm responsable des crèches, l’Association des communes et des régions de Suède (SKR), la Caisse nationale d’assurance sociale (Försäkringskassan); mais aussi une visite de crèche et un retour d’expérience de parents français et suédois sur les congés parentaux et les modes de garde.

Réunion bilatérale avec son homologue suédois

50. Journée mondiale de la vie sauvage 2020/Internationella naturlivsdagen 2020

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

La Journée mondiale de la vie sauvage 2020 est célébrée le 3 mars dans le monde entier sur le thème « Maintenir toutes les formes de vie sur Terre », en lien avec l’année décisive pour la biodiversité au cours de laquelle plusieurs événements majeurs placeront la biodiversité au premier plan de l’action mondiale menée en faveur du développement durable.

À l’occasion de cette journée mondiale de la vie sauvage 2020, l’Institut Français de Suède a voulu donner la parole aux chercheurs afin de mettre en lumière les valeurs de la biodiversité et l’importance d’une gestion durable pour les êtres humains et la planète et pourquoi « Maintenir toute vie sur Terre » est essentiel. 

Écoutez les podcasts de Ulf Johansson et Camilla Liénart ci-dessous.

***

Den internationella naturlivsdagen 2020 firas den 3:e mars runtom i världen på temat ”Behållning av alla former av liv på jorden”. 2020 är ett år då biologisk mångfald och hållbar utveckling står i centrum för en rad olika evenemang.

I samband med firandet av naturlivsdagen har Franska institutet gett ordet till forskare för att belysa värdet av biologisk mångfald och vikten av hållbar förvaltning för både människor och och vår planet samt varför ”behållning av alla former av liv på jorden” är livsviktig.

Lyssna på Ulf Johansson och Camilla Liénarts podcasts.

Camilla Liénart är forskare i marinbiologi och biogeokemi vid Stockholms Universitet. Hon arbetar i samarbete med Bordeaux Universitet. Hennes forskning fokuserar på de långsiktiga effekterna av miljöförändringar (särskilt klimatförändringar) på havsorganismer och i större skala på ekosystem och deras funktion. Camilla Liénart har särskilt intresserat sig för kost och den allmänna ”hälsan” hos blåmusslan i Östersjön.


Obs. Camille Liénarts podcast är på franska.


Ulf Johansson är svensk forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Han är ansvarig för fågelsamlingarna på museet och samarbetar direkt med det franska nationella museet för naturhistoria i Paris. Hans forskningsområde är utvecklingen av förhållandet mellan fåglar. Han studerar även släktband hos olika typer av fåglar samt deras biogeografi, med andra ord var de har utvecklats och hur de spridits till olika delar av planeten. Ett av hans expertisområden går ut på att försöka förstå hur fåglarna överlevde den stora massutrotningen för 66 miljoner år sedan, då dinosaurierna dog ut. Klicka här för mer information om Ulf Johanssons forskning. C


Obs. Ulf Johanssons podcast är på engelska.

49. Yildiz Aumeeruddy Thomas

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

La chercheuse française Yildiz Aumeeruddy-Thomas était l’invitée de la soirée “Nuit des idées 2020” au cinéma Capitol le 30 janvier.

Dans ce podcast, réalisé par l´Institut Français de Suède, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Directrice de Recherche au CNRS, présente son travail fondé sur une démarche ethnoécologique et d’anthropologie de la nature, et qui interroge la diversité des systèmes de relations entre les sociétés humaines et leurs natures.

Den franska forskaren Yildiz Aumeeruddy-Thomas var en av gästerna under debattkvällen ”Idéernas Natt 2020” på Bio & Bistro Capitol Stockholm den 30:e januari. Yildiz Aumeeruddy-Thomas, forskningschef på CNRS (franskt nationellt centrum för vetenskaplig forskning), presenterar sin forskning kring etnologisk ekologi och naturantropologi som bygger på frågor om mångfald i relationerna mellan mänskliga samhällen och deras natur.

Yildiz Aumeeruddy-Thomas, interviewée par Emmanuelle Matras-Swynghedauw, Directrice de l’Institut Français de Suède.

48. Eric Vuillard

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

Éric Vuillard, né en 1968 à Lyon, est écrivain et cinéaste. Il a réalisé deux films, L’homme qui marche et Mateo Falcone. Il est l’auteur de Conquistadors, La bataille d’Occident et Congo ainsi que Tristesse de la terre et 14 juillet, romans historiques récompensés par de nombreux prix littéraires. Il a reçu le Prix Goncourt pour L’Ordre du jour en 2017.

A l’occasion de la publication en suédois de L’ordre du jour (Dagordningen) chez Lind & Co, Éric Vuillard était à Stockholm pour une discussion avec Madeleine Levy, directrice de la section Littérature du Svenska Dagbladet, le 29 octobre au cinéma Capitol.

Franska podden l’a rencontré en marge de cette soirée littéraire organisée par l’Institut Français de Suède.

47. Thomas Bergqvist Rydén

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

”Jag tycker att det är enastående fantastiskt att se hur Frankrike lägger ner så mycketansträngningar på några objekt av det här slaget som tyder på att man värnar kulturarvet på ett bra sätt”
Thomas Bergqvist Rydén


På fredagen den 27 september hölls en ceremoni för återbördandet av ett medeltida manuskript på franska residenset i Stockholm. Dagens huvudpersonen var Thomas Bergqvist Rydén, historiker med huvudinriktning på medeltida konst och forskare vid Historiskamuseet i Lund.
I egenskap av privatperson påträffade Thomas konstföremål som visade sig vara stulna. Ett sådant fall rör 36 handskriftblad ur en tidebok från 1300-talet. Bönboken framställdes i Frankrike på kunglig beställning i tre faser av åtta olika bokmålare och minst fyra skrivare.
Det stals från biblioteket Ceccano i Avignon under 1970-talet, men dök upp på en auktionssajt på nätet i början på 2000-talet. Thomas förvärvade bladen, men fattade misstankar om dess härkomst. Genom hans idoga arbete under flera år har nu detta manuskript officiellt återlämnats till dess rättmätige ägare.
Thomas Bergqvist Rydén har genom sitt beaktansvärda handlande värnat om det franska kulturarvet och verkat för att historiskt värdefulla föremål behandlas och bevaras på ett tillbörligt sätt.

Vid ceremonin medverkade, utöver den franske ambassadören med kollegor, även representanter från Fondation Calvet och Avignons stad samt från det svenska kulturdepartementet och UNESCO i Sverige. Världskulturmuséet fanns också representerat.

Vendredi 27 septembre 2019, 36 feuillets d’un manuscrit médiéval, référencé « Avignon BM 1903 » et datant probablement de la première moitié du XIVème siècle, ont été restitués à son propriétaire, la bibliothèque-médiathèque municipale Ceccano. La cérémonie de restitution a eu lieu à la Résidence de France à Stockholm.

Ces feuillets, dont la perte avait été constatée en 1980, ont été acquis via une plateforme de vente en ligne par M. Thomas Bergqvist Rydén, chercheur et historien au musée historique de Lund. Ce n’est qu’en entreprenant des recherches plus approfondies à propos de ces feuillets, que ce spécialiste en histoire de l’art et du livre a pu repérer de fortes similarités entre les feuillets en sa possession et le manuscrit Avignon BM 1903, conservé à Avignon.

Après des échanges avec la bibliothèque-médiathèque Ceccano et la ville d’Avignon, M. Thomas Bergqvist Rydén réalisa que l’origine des feuillets qu’il détenait résultait probablement d’un vol, et décida de les remettre, sans conditions, à leur propriétaire légitime.

M. Bergqvist Rydén avait pris soin de conserver les feuillets dans des conditions optimales. Les feuillets ont été préservés dans une armoire forte de la bibliothèque de l’Université de Lund. Grâce à l’intervention de M. Bergqvist Rydén, ce feuillet enluminé a déjà rejoint son fonds d’origine à Avignon.

Parmi les invités à la cérémonie figuraient notamment des représentantes de la ville d’Avignon, de la Fondation Calvet, de la bibliothèque-médiathèque Ceccano ainsi que du Ministère suédois de la Culture et du Musée des Cultures du Monde.

46. Cynthia Fleury

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

Franska podden a rencontré Cynthia Fleury, de passage à Stockholm le 29 mai 2019.

Philosophe, psychanalyste et chercheuse, Cynthia Fleury nous invite à réfléchir à la manière dont s’articulent et dialoguent l’individuel et le collectif dans nos sociétés. Sa curiosité en fait l’une des observatrices les plus pertinentes de notre époque et des grandes questions qui la traversent.

La philosophe et psychanalyste explore la place qu’ont le soin et la santé dans la société selon elle, ou du moins, la place qu’ils devraient avoir. Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien. Voici l’idée que développe Cynthia Fleury dans « Le soin est un humanisme ».

Cynthia Fleury expose une vision humaniste de la vulnérabilité, inséparable de la puissance régénératrice des individus ; elle conduit à une réflexion sur l’hôpital comme institution, sur les pratiques du monde soignant et sur les espaces de formation et d’échanges qui y sont liés, où les humanités doivent prendre racine et promouvoir une vie sociale.

C’est cette vision du soin qui l’a conduit à créer une chaire de philosophie à l’hôpital et à la consacrer aux rapports entre les humanités et la santé.

Citations 

“Se mettre au service des humanités et de la santé, ce n’est pas s’inscrire contre la technique. Au contraire, c’est lui donner sa seule orientation viable, sa finalité. Les machines sont conçues par les hommes, elles reproduisent leurs biais cognitifs et émotionnels. Plus on crée des machines, plus il faut renforcer la formation des hommes et « finaliser » la technique, afin que celle-ci maintienne l’homme dans son humanisme.”

“Cette vision capacitaire et imaginative du soin me paraît nécessaire pour aborder la question des humanités scientifiques dans leurs rapports à la santé. La santé comme lien au monde et à soi. Encore une fois, il s’agit de rendre le monde habitable, vivable pour l’humanisme, et pas seulement pour les hommes réduits à leur vérité animale et multiple.

Il s’agit d’élaborer une qualité de présence au monde, au vivant, à la nature, au sens où elle inséparable – cette nature – de notre condition d’homme. Créons ensemble ce lieu où s’échafaude une manière d’habiter le monde et où la raison ne plie pas devant l’arraisonnement ambiant et les pronostics d’effondrement.”


Discussion avec la philosophe et psychanalyste française Cynthia Fleury au Capitol

44. Audrey Lebioda – La réouverture du Musée national de Stockholm

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

Dans ce nouvel épisode de Franska podden, Audrey Lebioda, Française établie en Suède, évoque pour nous le Musée national, qui a ré-ouvert ses portes à l’automne 2018, et ses liens étroits avec la France. Audrey Lebioda travaille pour le Musée depuis 9 ans, et est actuellement régisseuse d’œuvres d’art. On l’écoute en français et en suédois !

43. Lilian Thuram

franskapodden Uncategorized Leave a Comment

L’ancien footballeur Lilian Thuram, champion du monde et champion d’Europe avec l’équipe de France, est désormais engagé dans la lutte contre le racisme, à travers sa fondation Education contre le racisme. Depuis 2014, il se rend chaque année en Suède pour prendre la parole sur les thèmes de la tolérance et de la diversité. En prélude d’une réception à la Résidence de France pour les étudiants Erasmus le 11 octobre, il a pris le temps de répondre aux questions de Franska Podden.

**

Den före detta fotbollsspelaren Lilian Thuram, världsmästare 1998 och europeisk mästare 2000 med franska landslaget, var i förra veckan tre dagar i Stockholm för att tala om tolerans och mångfald.

Man föds inte rasist, man blir det” sade Thuram i samband med ett seminarium om tolerans och mångfald i dagens Europa på Stockholm Universitet, som anordnades torsdagen den 11 oktober. Under seminariet talade Lilian Thuram om att rasism först och främst är en intellektuell konstruktion. Denna idé är grundpelaren i hans stiftelse ”Education contre le racisme” som han startade efter att han lagt fotbollsskorna på hyllan. Stiftelsen arbetar med frågor som rör kampen mot rasism, intolerans och fördomar i skolan.

Franska podden fick en pratstund med honom innan en mottagning för Erasmusstudenter på franska residenset.

Stor tack till organisatören Francoise Sule och Maria Sjöström-Gisslen, som tolkade.