10. Pauline Moreau, Pauline Genty: V.I.E.

Pauline Moreau och Pauline Genty delar med sig av sina erfarenheter av att göra en internationell företagspraktik, en V.I.E. – Volontariat International en Entreprises.

Denna specifika franska avlönade traineetjänst ger unga människor upp till 28 år möjlighet att utvecklas inom ett yrke i ett annat land för en period om högst två år.

Idag befinner sig 85 så kallade internationella företagsvolontärer, VIEs, i Sverige.

Läs mer om VIE: http://www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html