27. Thomas Berglund: Capio-VD:n om etableringen i Frankrike

Capio bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård i Sverige, Norge, Tyskland och Frankrike. 2014 behandlades 4,6 miljoner patienter i de fyra länderna av Capios cirka 12 000 anställda, varav cirka 5 000 arbetar inom verksamheten i Frankrike. I intervjun berättar Thomas bland annat om varför Capio valde att etablera sig i Frankrike, vilka kulturella likheter och skiljelinjer han identifierat mellan de båda länderna och sist delar han med sig av sina egna, franska platspärlor.