51. Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a effectué un voyage d’étude en Suède du 9 au 10 mars 2020. Son portefeuille englobe les “solidarités” (mise en place de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté) et les politiques familiales.

L’objectif de sa visite était l’étude de la politique familiale suédoise, en particulier les modes de garde et la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Outre une rencontre bilatérale avec son homologue Tobias Lundin Gerdås, son programme comprenait des rencontres avec le service de la ville de Stockholm responsable des crèches, l’Association des communes et des régions de Suède (SKR), la Caisse nationale d’assurance sociale (Försäkringskassan); mais aussi une visite de crèche et un retour d’expérience de parents français et suédois sur les congés parentaux et les modes de garde.

Réunion bilatérale avec son homologue suédois

50. Journée mondiale de la vie sauvage 2020/Internationella naturlivsdagen 2020

La Journée mondiale de la vie sauvage 2020 est célébrée le 3 mars dans le monde entier sur le thème « Maintenir toutes les formes de vie sur Terre », en lien avec l’année décisive pour la biodiversité au cours de laquelle plusieurs événements majeurs placeront la biodiversité au premier plan de l’action mondiale menée en faveur du développement durable.

À l’occasion de cette journée mondiale de la vie sauvage 2020, l’Institut Français de Suède a voulu donner la parole aux chercheurs afin de mettre en lumière les valeurs de la biodiversité et l’importance d’une gestion durable pour les êtres humains et la planète et pourquoi « Maintenir toute vie sur Terre » est essentiel. 

Écoutez les podcasts de Ulf Johansson et Camilla Liénart ci-dessous.

***

Den internationella naturlivsdagen 2020 firas den 3:e mars runtom i världen på temat ”Behållning av alla former av liv på jorden”. 2020 är ett år då biologisk mångfald och hållbar utveckling står i centrum för en rad olika evenemang.

I samband med firandet av naturlivsdagen har Franska institutet gett ordet till forskare för att belysa värdet av biologisk mångfald och vikten av hållbar förvaltning för både människor och och vår planet samt varför ”behållning av alla former av liv på jorden” är livsviktig.

Lyssna på Ulf Johansson och Camilla Liénarts podcasts.

Camilla Liénart är forskare i marinbiologi och biogeokemi vid Stockholms Universitet. Hon arbetar i samarbete med Bordeaux Universitet. Hennes forskning fokuserar på de långsiktiga effekterna av miljöförändringar (särskilt klimatförändringar) på havsorganismer och i större skala på ekosystem och deras funktion. Camilla Liénart har särskilt intresserat sig för kost och den allmänna ”hälsan” hos blåmusslan i Östersjön.


Obs. Camille Liénarts podcast är på franska.


Ulf Johansson är svensk forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Han är ansvarig för fågelsamlingarna på museet och samarbetar direkt med det franska nationella museet för naturhistoria i Paris. Hans forskningsområde är utvecklingen av förhållandet mellan fåglar. Han studerar även släktband hos olika typer av fåglar samt deras biogeografi, med andra ord var de har utvecklats och hur de spridits till olika delar av planeten. Ett av hans expertisområden går ut på att försöka förstå hur fåglarna överlevde den stora massutrotningen för 66 miljoner år sedan, då dinosaurierna dog ut. Klicka här för mer information om Ulf Johanssons forskning. C


Obs. Ulf Johanssons podcast är på engelska.